Doradztwo i restrukturyzacja firm (spółek)

Oferujemy kompleksowe doradztwo gospodarcze, ułatwiające naszym klientom rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności. Przedmiotem oferowanych przez nas usług doradczych jest także doradztwo biznesowe wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym.

Współpracujemy z: Notus Biuro Nieruchomości EKO Bydgoszcz
Pro Expo Sp. z o.o.    •    76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 25/2    •    tel.: 601 665 058