Konsultacje i doradztwo na etapie przygotowania inwestycji

Oferujemy naszym klientom wsparcie od momentu planowania inwestycji do momentu jej realizacji i rozliczenia. Zapewniamy doradztwo i konsultacje(techniczne i ekonomiczne) w każdym momencie realizacji inwestycji.

Szczególny nacisk kładziemy na planowanie i przygotowanie procesu inwestycyjnego pozwalającego w jej początkowej fazie wyeliminowanie wielu zagrożeń oraz optymalizację kosztów.

Pomagamy uzyskać wsparcie ze środków UE dla prowadzonych przez nas zamierzeń inwestycyjnych.

Współpracujemy z: Notus Biuro Nieruchomości EKO Bydgoszcz
Pro Expo Sp. z o.o.    •    76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 25/2    •    tel.: 601 665 058