Oferta

Oferta  skierowana jest do Inwestorów, którzy planują rozwój działalności poprzez:

 • inwestycje bezpośrednie - rozwój bazy lokalowej, hale produkcyjne i magazynowe, biurowe, budynki infrastruktury technicznej, place składowe i parkingi,
 • ekspansję jakościową - rozwój poprzez restrukturyzację, wprowadzanie innowacji oraz usprawnienie procesów i wyrobów,
 • ekspansję rynkową - rozwój technologii,  przebiegu procesów produkcji oraz bazy maszynowej, marketingu i kanałów dystrybucji.

W zakres działalności Pro-Expo Sp. z o.o. wchodzą:

W zależności od indywidualnych ustaleń prowadzimy nadzór inwestorski, wykonujemy zastępstwo inwestorskie lub zarządzamy inwestycjami na zasadach Inżyniera Kontraktu, zapewniamy wykonanie szeregu opracowań około inwestycyjnych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania.

Działamy tak, by:

 • obniżyć koszty inwestycji, poprzez zastosowanie optymalnych rozwiązań projektowych, budowlanych i finansowych,
 • zaoszczędzić czas, realizując kolejne etapy inwestycji wielowymiarowo zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji,
 • minimalizować ryzyko inwestycyjne, poprzez odpowiednie planowanie działań, dobrze skonstruowane umowy budowlane i dobór wysokiej klasy wykonawców poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego,
 • eliminować konflikty, w imieniu Inwestora sprawujemy fachową kontrolę nad jakością poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego,
 • pozyskać dodatkowe źródła finansowania projektów, zarówno z funduszy UE jak i od organizacji finansowych wpierających inwestycje,
 • tworzyć majątek oraz podnosić prestiż, pozycję rynkową i zadowolenie Inwestora.

Przemawia za nami:

 • ponad 20 letnie doświadczenie w branży budowlanej i inwestycyjnej zdobywane podczas uczestnictwa w projektach inwestycyjnych w Polsce i za granicą,
 • znajomość procedur, wymogów i standardów koniecznych do minimalizacji ryzyka inwestycyjnego oraz obniżenia kosztów inwestycji,
 • kompleksowe podejście do procesu inwestycyjnego, analiza potrzeb inwestora wykraczających poza proces budowlany  – rozwój przedsiębiorstwa przez restrukturyzację, innowacje, usprawnienie procesów, finansowanie zewnętrzne i dotacje z UE,
 • współpraca z wysokiej klasy specjalistami, inżynierami i sprawdzonymi podmiotami rynku nieruchomości, w tym z organizacjami finansowymi przyjaznymi i wspierającymi inwestorów,
 • profesjonalne podejście i  zaangażowanie w projekt.

Zapraszamy do współpracy!

 

Współpracujemy z: Notus Biuro Nieruchomości EKO Bydgoszcz
Pro Expo Sp. z o.o.    •    76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 25/2    •    tel.: 601 665 058