Pozostałe usługi, doradztwo i konsulting budowlany

Zapewniamy specjalistyczną usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb inwestorów , w ramach której oferujemy:

 • Inwentaryzacja i pomiary powierzchni.
 • Analiza stanu technicznego obiektu.
 • Sprawdzenie kompletności dokumentacji i otrzymanych pozwoleń w zakresie zgodności z polskim prawem budowlanym.
 • Oszacowanie wymogów i ich kosztów, modernizacji lub renowacji obiektu w celu wydłużenia okresu eksploatacji poprawienia bezpieczeństwa lub funkcjonalności.
 • Inwentaryzacja usterek obiektu i przygotowanie specyfikacji napraw.
 • Uwagi o wpływie obiektu na środowisko.
 • Oferujemy przygotowanie szczegółowego lub ogólnego planu kosztów poprzedzoną analizą rynku.
 • Opracowanie szacunkowego budżetu inwestycji.
 • Opracowanie dokumentacji kontraktowej.
 • Opracowanie dokumentacji przetargowych.
 • Opracowanie raportów dotyczących otrzymanych ofert oraz przygotowanie  rekomendacji.
 • Przeprowadzenie procedur przetargowych.
 • Analiza kosztów inwestycji w zależności od rozwiązań projektowych.
 • Przygotowanie i nadzór strategii naprawczych.
 • Wykonanie przeglądów zrealizowanej inwestycji w okresach gwarancyjnych, cenę dostosowania infrastruktury obiektu.
 • Oceny i Pomiary dla właścicieli / najemców.
 • Oceny obiektu dla celów zakupu.
 • Analizę wad i usterek.
 • Analizę  kosztów eksploatacji i technicznego utrzymania obiektu.
 • Raporty - Analizy obiektów pod względem technicznym i zgodności z przepisami prawa.

Zapewniamy naszym klientom pomoc w uzyskaniu wszelkich decyzji administracyjnych (pozwoleń).

Współpracujemy z: Notus Biuro Nieruchomości EKO Bydgoszcz
Pro Expo Sp. z o.o.    •    76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 25/2    •    tel.: 601 665 058