Realizacja inwestycji w tym odbiór końcowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

W ramach Zarządzania inwestycją budowlaną oferujemy:

 • Zidentyfikowanie i określenie celów działania.
 • Przygotowanie planu  strategii działania.
 • Opracowanie analiz przedprojektowych.
 • Wykonanie oceny wykonalności przedsięwzięcia.
 • Uczestnictwo w procesie projektowym,  w tym również w uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym pozwoleń na budowę i użytkowanie)
 • Opracowanie dokumentacji przetargowej.
 • Przeprowadzenie procesu przetargowego.
 • Zarządzanie i koordynację zespołu realizującego inwestycję
 • Kierowaniem zespołem Inspektorów Nadzoru.
 • Pomoc w wyborze odpowiednich wykonawców robót.
 • Stały monitoring postępu prac budowlanych, aktualizację harmonogramu oraz sposobu realizacji zadań.
 • Ocena potencjalnych ryzyk.
 • Prowadzenie spotkań koordynacyjnych i sporządzanie protokołów.
 • Sporządzanie raportów dotyczących postępu prac procesu inwestycyjnego.
 • Kontrola zgodności wykonywania inwestycji według dokumentacji i umowy budowlanej.
 • Odbiór inwestycji wraz z dokumentacją.
Współpracujemy z: Notus Biuro Nieruchomości EKO Bydgoszcz
Pro Expo Sp. z o.o.    •    76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 25/2    •    tel.: 601 665 058